Read the articles on The Network Pages →
  • Videos

    Complexe netwerken

    Veel aspecten van ons dagelijks leven kunnen worden weergegeven als een netwerk dat bestaat uit elementen en de verbindingen daartussen. In deze video wordt dit op een speelse manier uitgelegd.
    Lees verder
Masterclass

De masterclass “NETWORKS goes to school” is een engelstalig jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door het onderzoeksprogramma NETWORKS. Dit evenement is bedoeld voor leerlingen en docenten uit het voortgezet onderwijs die hun wetenschappelijke horizon willen verbreden door een kijkje te nemen in state-of-the-art wiskundig onderzoek.

Webklas

De webklas Complexe Netwerken is ontwikkeld door dr. Jacobien Carstens en Jeroen Eijkens in opdracht van de UvA en NETWORKS. Het doel van deze webklas is om leerlingen in 4/5/6 vwo kennis te laten maken met de schoonheid van universitaire wiskunde. 

Lesmodules

Hier vind u lesmodules en extra materiaal dat gebruikt kan worden op middelbare scholen. Als docent kunt u hier materiaal vinden over Algoritmes, Grafentheorie, en Optimaliseren in Netwerken.

 

Videos

 Hier presenteren we educatieve videos en animaties. Alle deze videos en animaties zijn speciaal ontwikkeld om wiskundige concepten en resultaten uit de netwerktheorie en de algorithmiek toe te lichten. 

Netwerkspel

Dit spel introduceert percolatie theorie en bovenal netwerken, op een speelse manier. Het is mogelijk om parallelle speelsessies in zogenaamde klaslokalen te maken.

 

Basisbegrippen

Op deze pagina leggen we kort een aantal basisbegrippen uit die regelmatig terugkomen op de Network Pages. Wie meer wil weten, verwijzen we naar de uitgebreide Wikipedia-artikelen over deze begrippen.

 

Updates

Op Network Pages streven we ernaar om zowel de netwerkwetenschap als de toepassingen in de echte wereld te promoten. Wij beschouwen dit in de eerste plaats als een wiskundige onderneming met nauwe banden met de informatica.